georgina torrado canada
girona, 1996CAT
graduada en comunicació audiovisual i màster en teoria i pràctica del documental creatiu per la universitat autònoma de barcelona, l’any 2020 produeix la seva primera sèrie-documental, senyora isabel (CCMA, Minfilms), seleccionada a la segona crida de nous formats de tv3. actualment treballa com a realitzadora, muntadora i fotògrafa per a diversos projectes documentals i videoclips. 


CAST
graduada en comunicación audiovisual y máster en teoría y práctica del documental creativo por la universidad autónoma de barcelona, en 2020 produce su primera serie-documental, senyora isabel (CCMA, Minfilms), seleccionada en la segona crida de nous formats de tv3. actualmente trabaja como realizadora, montadora y fotógrafa para varios proyectos documentales y videoclips.


ENG
licensed in audiovisual communication and master's degree in creative documentary from universitat autònoma de barcelona, in 2020 she released her first documentary series, senyora isabel (CCMA, Minfilms), selected in the tv3's second call for new formats. currently works as a filmmaker, editor and photographer for several documentary and music video projects..