Direcció Albert Pons + Georgina Torrado

Productora CARMEL
Estratègia i guió Carla Ibáñez
Gràfica ESCOLA